Konsultacje

Pierwsza konsultacja obejmuje wywiad, obserwację, analizę zachowań dziecka. Rodzice zapoznają się z zasadami pracy wg Stosowanej Analizy Zachowania, obserwują zajęcia specjalisty z dzieckiem oraz rozpoczynają nauczanie swego dziecka wybranych umiejętności. W konsultacjach mogą uczestniczyć nie tylko Rodzice ale tez inne osoby bezpośrednio zaangażowane w proces nauki dziecka.

Rodzice otrzymują szczegółowy program terapeutyczno - edukacyjny dostosowany do możliwości i potrzeb dziecka według, którego realizują cele edukacyjne. Kolejne konsultacje są ustalane wg potrzeb i w trakcie nich omawiane są postępy dziecka i problemy, które zgłaszają rodzice. Czas trwania konsultacji od 1 do 3 godzin. Rodzice, w przerwie między konsultacjami, mogą (w razie potrzeby) kontaktować się z terapeutą za pomocą poczty elektronicznej. Możliwe są też konsultacje w domu u dziecka.

Koszt konsultacji wynosi 300 zł od spotkania.