Staże

W CTB w Gliwicach mogą Państwo odbyć profesjonalne staże dotyczące pracy wg zasad Stosowanej Analizy Zachowania z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu. Staż jest możliwy po odbyciu 3-stopniowego szkolenia z terapii behawioralnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu odbytego w CTB lub w innej placówce.

Przed przyjazdem na staż opiekun stażu skontaktuje się z Państwem i ustali godziny zajęć. Po przyjeździe otrzymacie Państwo program stażu, gdzie będą zawarte godziny obserwacji oraz aktywnej pracy pod okiem terapeuty behawioralnego i czasem superwizora. Staż kończy się uzyskaniem zaświadczenia o odbyciu go.

Koszt stażu to 90 zł za dzień. Za tydzień stażu, który może trwać od 25 godzin tygodniowo do 30 godzin koszt jest 450 zł płatny gotówką.

Fakturę wysyłamy mailowo do Państwa .

Prosimy o zmienne obuwie na zajęcia .

ZAPRASZAMY!!

 

Zapisy w zakładce ZAPISY ON-LINE