Badanie testem VB-MAPP

Test VB-MAPP jest narzędziem do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Oparty jest na funkcjonalnej analizie Skinnera, na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania oraz na tzw. kamieniach milowych rozwoju. Dostarcza całościowej wiedzy na temat mocnych i słabych stron dziecka oraz umożliwia planowanie terapii.

Koszt badania testem VB-MAPP wynosi 500 zł.