Zespół

Zespół CTB składa się ze specjalistów z zakresu psycholgii i pedagogiki specjalnej. Nauczyciele są wszechstronnie przygotowani do pracy ponieważ pracują z dzieckiem nad wszystkimi jego aktywnościami (obejmujemy dziecko terapią całościową). Nauczyciele prowadzący są odpowiedzialni za opracowanie programu terapii indywidualnej dostosowanej do potrzeb dziecka oraz za rejestracje postępów dziecka. Nauczycieli wspiera merytorycznie superwizor .Wspólnie z nauczycielami układa indywidualny program terapeutyczno - edukacyjny oraz czuwa nad właściwym przebiegiem terapii

EWA BENSZ-SMAGAŁA

Psycholog dziecięcy, oligofrenopedagog, terapeuta. Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Katowicach na kierunku Psychologia, o specjalności psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym katedry Psychologii w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, pracuje również jako trener i terapeuta. Obecnie realizuje ścieżkę specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci 
i młodzieży. Prowadzi diagnozę dzieci ze spektrum autyzmu ADOS-2 oraz diagnozę funkcjonalną PEP-3-PL. 
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu, pomagając w codziennej nauce i treningu zdolności poznawczych.

ALEKSANDRA DĄBROWSKA

W 2011 roku u mojego syna zdiagnozowano autyzm. Po trzech latach intensywnej terapii miałam wrażenie, że ciągle czegoś ważnego nam brakuje.
I wtedy trafiliśmy do CTB, a ja z przeciwniczki terapii behawioralnej stałam się jej entuzjastką. Przetestowałam w końcu na najważniejszej osobie w moim życiu i wszystkim polecam. Mój syn zakończył swoją terapię w CTB, a ja zostałam na dłużej. W CTB zajmuję się terapią indywidualną. Jestem absolwentką Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie SWPS. Studiuję psychologię. Przygotowuję się do uzyskania Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.

ALEKSANDRA MULARCZYK

Studentka Terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Absolwentka Pedagogiki Specjalnej – edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
W Centrum Terapii Behawioralnej zajmuję się terapią indywidualną.
Prywatnie miłośniczka książek i dobrej kawy.

MAŁGORZATA NUCKOWSKA

Z wykształcenia jestem oligofrenopedagogiem. Pracuję z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Obecnie jestem na ścieżce licencyjnej terapeuty behawioralnego.
Kocham SAZ za wzmocnienia i motywację. Lubię tworzyć nowe pomoce dydaktyczne do swojej pracy. W wolnych chwilach lubię spędzać czas ze znajomymi, oglądać filmy, czytać książki.

BARBARA OLSZEWSKA

Licencjonowany  superwizor i terapeuta PLTB, pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne oraz tyflopedagog. Od 2006 roku pracuje zawodowo z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z ukierunkowaniem na pracę z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania. W aktywności zawodowej łączy prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej, prowadzenie diagnoz, konsultacji, tworzenie procesu edukacyjnego w szkołach i przedszkolach oraz wspieranie terapeutów i nauczycieli. Współpracuje z czasopismem „Terapia Specjalna”. Występuje jako prelegent oraz prowadzi liczne szkolenia.

Klaudia Skwarna

Oligofrenopedagog (Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych w Gliwicach), nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz terapeuta osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie).
W CTB zajmuje się terapią indywidualną.  Jestem zafascynowana sportem, psychologią i kryminalistyką.

ANNA SOWULEWSKA

Terapeuta behawioralny, Oligofrenopeadgog oraz nauczyciel przedszkola. Ukończyła Wychowanie Przedszkolne i Edukację Wczesnoszkolną w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonkomcznej w Brzegu. Stosowana Analizę Zachowania w SWPS w Katowicach. Prowadzę terapię dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, afazją oraz z niepełnosprawnością intelektualną. W pracy najlepsza jestem w parowaniu oraz motywowaniu.
Cechuje mnie optymizm, kreatywność, poczucie humoru. W wolnym czasie jeżdżę na rowerze, szydełkuje i czytam książki.

OLIMPIA SZARAPOW-FOIT

Absolwentka pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki terapeutycznej, terapii pedagogicznej z oligofrenopedagogiką, surdopedagogiki, licencjonowana terapeutka behawioralna z ramienia PLTB. Od 2006 roku pracuje zawodowo z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodzinami. Zawodowo współorganizuje kształcenie integracyjne w ramach systemu oświatowego, w Centrum Terapii Behawioralnej w Gliwicach zajmuje się diagnozą, terapią indywidualną, grupową, konsultacjami terapeutycznymi oraz działalnością szkoleniową. Prywatnie mama Poli.

PATRYCJA SZNURA

Certyfikowany Terapeuta Behawioralny, pedagog specjalny, specjalista rewalidacji z 20 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi trudnościami edukacyjnymi, komunikacyjnymi oraz społecznymi.

Magdalena Wydra

Poligofrenopedagog (Kolegium Pedagogiczne Politechniki Śląskiej), nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka), trener umiejętności społecznych. Od wielu lat zafascynowana Włochami. W wolnym czasie lubi dobrą książkę przy smakowitej herbacie.

ANNA ZALEWSKA

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną w Uniwersytecie Śląskim, doktorantka, mediator. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu spektrum autyzmu, zawodowo zajmuje się pracą z dziećmi w charakterze nauczyciela wspomagającego, nauczyciela rewalidacji oraz trenera TUS. Zdobywa wiedzę i doświadczenie z zakresu terapii behawioralnej,
studentka SAZ.