Oferta szkoleń

Terapia Bawioralna w teorii i w praktyce

III modułowe szkolenie bazowe

 • Czas: 45 godzin ( dydaktyczne )
 • 2 weekendy pt-sob-niedz.
 • Koszt szkolenia: 1000 zł od osoby

To szkolenie uprawnia do dalszego szkolenia ma terapeutę behawioralnego z certyfikatem bezterminowo ważnym.

Szkolenie jest przygotowane dla osób pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie, z autyzmem, z trudnymi zachowaniami. Dla psychologów, pedagogów, terapeutów, logopedów, rodziców i każdego kto pracuje z uczniami o specjalnych potrzebach. Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. W czasie szkolenia są prowadzone zajęcia warsztatowe oraz pokazywany jest materiał filmowy.

Treść szkolenia:

 • Historia myśli behawioralnej i rozwój SAZ w Polsce
 • Cele Stosowanej Analizy Zachowania
 • Autyzm w terapii behawioralnej
 • Zasady etyczne w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.
 • Metody i narzędzia do redukcji zachowań niepożądanych.
 • Analiza funkcjonalna zachowań niepożądanych.
 • Charakterystyka zachowań niepożądanych:
 • Motywowanie : budowanie gospodarki żetonowej oraz kontakty behawioralne
 • Praca nad zachowaniami trudnymi: działania proaktywne i reaktywne
 • Opracowanie programów do redukcji zachowań niepożądanych na wybranych przypadkach
 • Podstawowe techniki uczenia: plany aktywności i łańcuchy zachowań.
 • Uczenie izolowanych prób i uczenie incydentalne
 • Wprowadzenie do terapii dziecka z autyzmem: wczesna interwencja.
 • Metody i narzędzia do pracy nad budowaniem programów edukacyjnych
 • Podpowiedzi i ich wycofywanie
 • Kontrola bodźcowa
 • Zasady pisania programów edukacyjnych.
 • Nauka zachowań werbalnych u dzieci z autyzmem: skrypty
 • Nauka kształtowania zachowań społecznych u dziecka z autyzmem

 

Osoba prowadząca szkolenie:

mgr Beata Ignaczewska
certyfikowany superwizor Stosowanej Analizy Zachowania

 

UCZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA I Z AUTYZMEM WYSOKOFUNKCJONUJĄCYM W PRZEDSZKOLU I SZKOLE 

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

 • rad pedagogicznych szkół publicznych i niepublicznych oraz integracyjnych;
 • do nauczycieli, terapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów zainteresowanych efektywnymi metodami edukacji i terapii osób z Zespołem Aspergera i z autyzmem wysoko funkcjonującym,
 • do osób pragnących poznać podstawy diagnostyki.

CELE SZKOLENIA:

 • przedstawienie problematyki Zespołu Aspergera i autyzmu wysoko funkcjonującego w środowisku szkolnym i domowym.
 • zapoznanie się z metodami pracy i ich praktycznym wykorzystaniem w przedszkolu, szkole oraz w domu.
 • Przegląd narzędzi diagnostycznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Charakterystyka funkcjonowania z Zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym z uwzględnieniem funkcjonowania dziecka w poszczególnych obszarach (intelekt,emocje, funkcjonowanie społeczne, komunikowanie się,specyficzne zainteresowania).
 • Strategie nauczania:ustalenie celów nauczania, wsparcie organizacyjne dobór treści, metod i form pracy.
 • Możliwości wykorzystanie na lekcji technik rozwijających motywację
 • Radzenie sobie z problemami występującymi u dzieci z Zespołem Aspergera i z autyzmem wysokofunkcjonującym najczęściej pojawiającymi się w przedszkolu, szkole oraz w domu.
 • Rola „nauczyciela-cienia” w przedszkolu i szkole

Czas: 15 godz. dydaktycznych
Koszt: 450 zł

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – TUS

Zajęcia mające na celu rozwijanie kompetencji społecznych w tym rozpoznawania i reagowania na swoje i cudze emocje, dobrej komunikacji czy współpracy w grupie. Podopieczni uczą się zachowań akceptowalnych społecznie przez obserwacje poprawnych strategii, wielu ćwiczeniom dopasowanym do możliwości psychofizycznych dzieci oraz odnoszenie sukcesów. Sesje odbywają się 2 raz w tygodniu w małych grupach od 3 do 7 osób.

DLA KOGO?

Na szkolenie zapraszamy psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli kształcenia specjalnego, kadr poradni psychologiczno-pedagogicznej, terapeutów (w szczególności dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z diagnozą autyzmu i Zespołu Aspergera)

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Umiejętności społeczne – termin/definicja.
 • Trener – osoba prowadząca zajęcia.
 • Dobór do grup.
 • bazowe: kontrola poleceniowa, współdzielenie pola uwagi, naśladowanie, komunikacja, zabawa.
 • Organizacja grupy.
 • Motywacja.
 • Wzmocnienia.
 • Gospodarka żetonowa i systemy punktowe.
 • Kontrakty behawioralne.
 • Sposoby uczenia umiejętności społecznych – metody i techniki.
 • Podpowiedzi.
 • Formy pracy.
 • Opracowanie tematu spotkania.
 • Omówienie dostępnej literatury

Czas: 9 godz. dydaktycznych
Koszt: 350 zł