Terapia Behawioralna

Punt Specjalistyczny w Gliwicach jest placówką prywatną. Rodzice wykupują pakiet minimum 6 godzin w tygodniu. Prowadzimy dziecko wg zasad terapii behawioralnej w oparciu o zasady Stosowanej Analizy Zachowania. Przyjmujemy dzieci w wieku od 1, 5 roku do 10 roku życia. Każde dziecko ma indywidualne zajęcia z terapeutą oraz w ramach zajęć indywidualnych zajęcia uspołeczniające z innymi dziećmi uczącymi się w tym czasie. Duży nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami. Uczymy rodziców pracy ze swoimi dziećmi, prowadzimy konsultacje/superwizje  w przedszkolach, szkołach oraz w domu danego ucznia.

Cennik : godzina zegarowa zajęć indywidualnych 85 zł brutto

Gdy dziecko staje się naszym uczniem, możliwie są konsultacje w domu oraz w placówce, do której uczęszcza.

Na czym polega Stosowana Analiza Zachowania?

DEFINICJA STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWANIA

Stosowana Analiza Zachowania opiera się na podstawowych procesach uczenia się. Uczenie można wyjaśnić w kategoriach procesów, które występują w warunkowaniu klasycznym i warunkowaniu sprawczym. Zachowanie można opisać za pomocą ogólnych praw uczenia.

Analiza zachowania jest nauką o zachowaniu, a także o zmiennych środowiskowych czyli zdarzeniach poprzedzających zachowanie i konsekwencjach zachowania, które na nie wpływają.

Analiza behawioralna bierze pod uwagę zachowania jednostek w kontekście przyczyn oraz konsekwencji wpływającej na zachowania. Stosowana Analiza Zachowania jest metodą naukową, opiera się na obserwacji i rejestrowaniu zachowań związanych z funkcjonowaniem danej osoby.Celem jest rozwijanie zachowań deficytowych:

  • np.nieprawidlowa mowa, brak naśladowania itp.
  • lub redukowanie zachowań, których jest w nadmiarze np.bunty, stymulacje itp.

W 1968 roku Donald M. Baer, Montrose M. Wolf i Todd R. Risley opublikowali swój wykład seminaryjny zatytułowany "Kilka aktualnych wymiarów analizy behawioryzmu stosowanego". Artykuł ten miał na celu zdefiniowanie celu nowej dziedziny, a także służył jako kryterium, według którego badania analizy behawioryzmu stosowanego byłyby oceniane.Wykład ten jest najczęściej cytowaną publikacją w analizie behawioryzmu stosowanego i do dziś służy jako standardowy opis tej dyscypliny. Baer i reszta (1968) prezentują siedem cech charakterystycznych studiów analizy behawioryzmu stosowanego: "Oczywiście, badania muszą być stosowane, behawiorystyczne i analityczne, a ponadto powinny być technologiczne, konceptualnie systematyczne i efektywne, a także podkreślać pewne uogólnienia"

Zastosowanie Stosowanej Analizy Zachowania do uczenia dziecka z autyzmem.

C.B.Foster(1961r.) wykorzystał zasady terapii behawiorlanej do terapii dzieci z autyzmem a I.Lovaas opracował wraz ze swoim zespołem programy terapeutyczne dla dzieci z autyzmem. W swoich badaniach udowodnił wysoką efektywność terapii behawioralnej.

CELE TERAPII

Podstawowym celem terapeutycznym jest kształtowanie u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku.Również zmniejszenie zachowań zakłócających proces nauki oraz utrzymanie efektów w terapii w czasie.Możliwie staje się to poprzez zastosowanie takich metod i technik jak: systemy motywacyjne, kształtowanie, generalizacja, uczenie w odrębnych próbach i uczenie incydentalne, plany aktywności, łańcuchy zachowań.

oprac. B. Ignaczewska