Zespół Aspergera

„Wszyscy przyjmują założenie, że osoby z zespołem Aspergera należą do spektrum autystycznego... Wspólna cechą zespołu Aspergera i ogólnie autyzmu jest szczególny rodzaj niepowodzenia w komunikacji oraz nieudolność społeczna. Mimo to, spostrzegają one osoby z zespołem Aspergera jako różniące się od innych osób autystycznych, lepiej komunikujące się dzięki bardziej rozwiniętemu językowi i mające większe szanse na udaną adaptację."

Zespół Aspergera

Lorna Wing (Burgoine, Wing 1983) opisała główne kliniczne charakterystyki zespołu Aspergera:

 • Brak empatii
 • Naiwny, niewłaściwy w danej sytuacji, jednostronny typ interakcji;
 • Uboga komunikacja niewerbalna;
 • Głębokie zaabsorbowanie pewnymi tematami;
 • Niezdarna i źle skoordynowana motoryka i dziwaczna postura

Lorna Wing jako pierwsza użyła pojęcia Zespół Aspergera w artykule opublikowanym w 1981r. Opisała grupę dzieci oraz osób dorosłych mających cechy, które bardzo przypominały profil zdolności i zachowania po raz pierwszy opisane przez wiedeńskiego pediatrę Hansa Aspergera. W latach 90. dominował pogląd, że zespół Aspergera jest pewną odmianą autyzmu. Obecnie zespół ten jest uznany za podgrupę zaburzeń w spektrum autyzmu i ma swoje własne kryteria diagnostyczne. Istnieją także dowody wskazujące na fakt, że jest to zaburzenie znacznie bardziej powszechne niż klasyczny autyzm i może być diagnozowane u dzieci, które nigdy wcześniej nie były uznane za autystyczne

Zaburzenia w kontaktach z innymi ludźmi

 • częsty brak umiejętności inicjowania i podtrzymywania rozmowy
 • zaburzenia komunikacji, jednostronność komunikacji
 • słaba lub nieobecna zdolność do używania lub rozumienia mimiki twarzy, gestów, tonu głosu, pauzy lub języka ciała oraz podtekstów kierowanych przez uczestników rozmowy
 • zdecydowanie łatwiejsza komunikacja za pomocą pisma (internetowe sposoby komunikacji)
 • możliwe trudności w rozmowach przez telefon
 • osłabiona zdolność przestrzegania konwenansu społecznego
 • brak zainteresowania zadowalaniem innych ludzi(np. nauczycieli i rodziców) oraz brak reakcji na zwyczajne subtelne tego sygnały
 • skrajna szczerość w wyrażaniu swoich myśli
 • nieświadomość kompromitacji i nieświadomość tego, że można kogoś urazić poprzez nietaktowne postępowanie
 • czarno-białe spostrzeganie rzeczywistości
 • słaba zdolność dochowywania tajemnicy
 • wierność wobec zaprzyjaźnionych osób oraz wyznawanych zasad
 • prawdomówność
 • problemy z ekspresją własnych uczuć i emocjiw niewerbalny sposób
 • brak umiejętności zabawy tematycznej

Specyficzne zainteresowania 

 • specyficzne wąskie oraz bardzo wciągające zainteresowania przybierające nieraz formę obsesji
 • w niektórych przypadkach skłonności te są rozwijane i mogą pomagać np. w znalezieniu pracy
 • bardzo często zainteresowania takie obracają się obecnie wokół komputerów, aparatów i kamer cyfrowych, itp. 

Trudności w myśleniu i akceptowaniu zmian 

 • zamiłowanie do życia  w uporządkowanym otoczeniu z ustalonymi schematami;
 • problemy w ocenie stopnia ważności wykonywanych czynności oraz w ocenie czasu potrzebnego na jejwykonanie
 • silna potrzeba skończenia raz rozpoczętego zadania
 • brak spontaniczności w eksplorowaniu nowych sytuacji

Problemy z kontaktem wzrokowym

Zespół Aspergera w różnych okresach życia

Wiek przedszkolny

 • zwykle bardzo dobrze radzą sobie w rodzinie
 • kłopoty z przystosowaniem się w nowym środowisku – grupie przedszkolnej
 • zatracanie się we własnych zainteresowaniach, z tendencją do fiksacji na poszczególnych obiektach lub przedmiotach
 • mogą już wystąpić szczególnie dobrze rozwinięte zdolności pamięciowe, włącznie z rozpoznawaniem cyfr i liczb, zapamiętywaniem różnych faktów

Wiek szkolny

 • zazwyczaj nie mają kłopotów z nauką (szczególnie przy przedmiotach ich interesujących)
 • bardzo wyraźne i ulegające znacznemu nasileniu problemy z przystosowaniem się do środowiska klasowego
 • często świetnie rozwinięte zdolności pamięciowe
 • pogłębianie własnych zainteresowań

Dorosłość

 • już w starszym wieku szkolnym mogą nawiązywać przyjaźnie z rówieśnikami wynikające ze wspólnych zainteresowań (komputer, fantastyka, geografia)
 • często kończą studia (medycyna, informatyka, astronomia)
 • bardzo często są cenionymi specjalistami w swoich dziedzinach
 • często zakładają rodziny
 • mogą w swoim środowisku uchodzić za ekscentryków