ADHD

"Nadpobudliwośc psychoruchowa rozumiana medycznie, oznacz zespół nadpobudliowści psychoruchowej, czyli zespół hiperkinetyczny, będący schorzeniem, mającym charakterystyczne objawy i wymagającym odpowiedniego leczenia. Dziecko z ADHD ma za mało zdolności do wewnętrznej kontroli i hamowania."
T. Wolańczyk, A.Kołakowski, M. Skotnicka" Nadpobudliwośc psychoruchowa u dzieci" Liblin 1999

Co wiemy na temat ADHD?

 • dotyka około 2do 5% wszystkich dzieci
 • to biologiczny, dotyczący mózgu stan, którego przyczyną jest niewielki błąd w precyzyjnym dostrojeniu norlmanlego mozgu.
 • uważa się, że ADHD jest zwązane z brakiem równowagi pomiędzy neuroprzekażnikami, noradrenaliną i dopaminą.
 • objawia się na dwa sposoby: poprzez impulsywne, słabo kontrolowane zachowanie oraz problemy z uwagą, pamięcią krókotrwałą i uczeniem się.
 • dla ADHD rozpoznawane są znaczniki genetyczne
 • jest stanem długoterminowym , który wpływa na uczenie sie i zachwanie w latach szkolnych.Około 60-70% dzieci zabiera ten stan w dorosłość.
 • leczenie ADHD obejmuje terapię behawioralną oraz lekarstwa stymulujące

na podstawie C.Green, K.Chee" Zrozumieć ADHD"2009

ADHD – PODTYP Z DOMINUJĄCĄ NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ

 • Chodzi po pomieszczeniach, wspina się na meble
 • Ma trudności ze spokojnym bawieniem się lub odpoczywaniem (odpoczywa też w biegu
 • Ma nerwowe ruchy rąk lub stóp
 • Jest stale w ruchu, niezmordowane
 • Szybko nudzi się
 • Łatwo się zniechęca
 • Jest nadmiernie gadatliwe, hałaśliwe
 • Wyrywa się do odpowiedzi zanim pytanie zostanie sformułowane
 • Odpowiada na każde pytanie nauczyciela, nawet te skierowane do innego ucznia
 • Dziecko ma kłopoty z zaczekaniem na swoją kolej
 • Często przeszkadza lub przerywa innym ( wtrąca się do zabawy lub rozmowy )
 • Ukończona przez dziecko praca jest często niezadowalająca
 • Domaga się natychmiastowej gratyfikacj
 • Ma problemy z dostrzeganiem sygnałów społecznych
 • Dziecko wstaje z miejsca w czasie lekcji lub innych sytuacjach wymagających spokojnego siedzenia

ADHD - PODTYP Z DOMINUJĄCYM BRAKIEM KONCENTRACJI UWAGI

 • Dziecko nie lubi zajęć wymagających koncentracji uwagi ( odrabianie lekcji, nauka w szkole )
 • Popełnia niefortunne błędy ( źle przepisują cyfry, liczby )
 • Nie kończy zadań
 • Nie stosuje się do podawanych stopniowo instrukcji, jednak nie z powodu przeciwstawiania się lub ich niezrozumienia
 • Nie zwraca uwagi na szczegóły
 • Ma trudności z zorganizowaniem sobie pracy lub zabawy
 • Wciąż coś gubi
 • Ma bałagan na biurku, problemy z pakowaniem
 • Wymaga nieustannego przypominania
 • Łatwo się rozprasza pod wpływem bodźców zewnętrznych
 • Nie wywiązuje z obowiązków
 • Robi wrażenie zmęczonego
 • Może osiągać słabe wyniki w nauce

ADHD – PODTYP MIESZANY

U dziecka występują zarówno:

 • objawy niepokoju ruchowego
 • słaba kontrola impulsów
 • objawy zaburzeń koncentracji uwagi

SPECYFICZNE TRUDNOŚCI SZKOLNE

Dzieci z ADHD cierpią nie tylko z powodu zaburzeń procesów uwagi czy nadpobudliwości, ale częściej niż inne dzieci mają problemy z powodu:

 • Zaburzeń pamięci
 • Zaburzeń językowych
 • Dysleksji, dysgrafii, dyskalkuli
 • Niezgrabności ruchowej

ZABURZENIA PAMIĘCI

Procesy pamięci i uwagi są nierozłącznie ze sobą związane

 • Aby coś zapamiętać trzeba na to zwrócić uwagę
 • Trzeba spośród wielu informacji wybrać te, które są istotne (nieuporządkowana, chaotyczna wiedza u dzieci z ADHD)

ZABURZENIA JĘZYKOWE

 • Trudności w budowaniu spójnych wypowiedzi (dziecko nie trzyma się schematu wypowiedzi, nie przestrzega reguł stylistycznych i gramatycznych)
 • Częste odbieganie od tematu (częste przeskakiwanie z myśli na myśl, z pomysłu na pomysł, zapominanie dokończenia myśli)
 • Trudności w posługiwaniu się przyimkami określającymi położenie w przestrzeni (na, obok, w) oraz trudności ze słowami określającymi następstwo zdarzeń (przed, po). Dziecku trudno przekazać chronologię zdarzeń, czasem trudno znaleźć przedmioty po które jest wysłane
 • Nieprzestrzeganie zasad prowadzenia rozmowy. Dziecko nie zwraca uwagi na rozmówcę. Nie czeka na swoją kolej, przerywa, stosuje skróty myślowe niezrozumiałe dla innych
 • Zbyt szybkie i zbyt głośne mówienie. Dziecku trudno mówić po cichu z powodu niespożytej energii, często mówi jak katarynka

DYSLEKSJA, DYSGRAFIA

Dysleksja i dysgrafia występująca u dzieckaz ADHD są dla niego większym obciążeniem niż dla innych dzieci. Skupienie na nauce wymaga ogromnego wysiłku, jeśli dodatkowo nauka pisania przynosi ciągłe porażki, łatwo się zniechęcić. Powstaje mechanizm błędnego koła.

NIEZGRABNOŚĆ RUCHOWA

 • Dziecko ma problemy z drobnymi, precyzyjnymi ruchami rąk i z ich koordynacją (zapinanie guzików, sznurowanie butów, nawlekanie)
 • Nieświadomie wypuszcza przedmioty z rąk
 • Często przewraca się
 • W szkole źle radzi sobie na zajęciach wychowania fizycznego

ADHD w różnych okresach życia

Oprac. Z. Brzeska, B. Blok, B. Ignaczewska

Wiek przedszkolny

 • zwykle bardzo dobrze radzą sobie w rodzinie
 • kłopoty z przystosowaniem się w nowym środowisku – grupie przedszkolnej
 • zatracanie się we własnych zainteresowaniach, z tendencją do fiksacji na poszczególnych obiektach lub przedmiotach
 • mogą już wystąpić szczególnie dobrze rozwinięte zdolności pamięciowe, włącznie z rozpoznawaniem cyfr i liczb, zapamiętywaniem różnych faktów

Wiek szkolny

 • zazwyczaj nie mają kłopotów z nauką (szczególnie przy przedmiotach ich interesujących)
 • bardzo wyraźne i ulegające znacznemu nasileniu problemy z przystosowaniem się do środowiska klasowego
 • często świetnie rozwinięte zdolności pamięciowe
 • pogłębianie własnych zainteresowań

Dorosłość

 • już w starszym wieku szkolnym mogą nawiązywać przyjaźnie z rówieśnikami wynikające ze wspólnych zainteresowań (komputer, fantastyka, geografia)
 • często kończą studia (medycyna, informatyka, astronomia)
 • bardzo często są cenionymi specjalistami w swoich dziedzinach
 • często zakładają rodziny
 • mogą w swoim środowisku uchodzić za ekscentryków