{flike}

Zaburzenia w kontaktach z innymi ludźmi

 • częsty brak umiejętności inicjowania i podtrzymywania rozmowy
 • zaburzenia komunikacji, jednostronność komunikacji
 • słaba lub nieobecna zdolność do używania lub rozumienia mimiki twarzy, gestów, tonu głosu, pauzy lub języka ciała oraz podtekstów kierowanych przez uczestników rozmowy
 • zdecydowanie łatwiejsza komunikacja za pomocą pisma (internetowe sposoby komunikacji)
 • możliwe trudności w rozmowach przez telefon
 • osłabiona zdolność przestrzegania konwenansu społecznego
 • brak zainteresowania zadowalaniem innych ludzi(np. nauczycieli i rodziców) oraz brak reakcji na zwyczajne subtelne tego sygnały
 • skrajna szczerość w wyrażaniu swoich myśli
 • nieświadomość kompromitacji i nieświadomość tego, że można kogoś urazić poprzez nietaktowne postępowanie
 • czarno-białe spostrzeganie rzeczywistości
 • słaba zdolność dochowywania tajemnicy
 • wierność wobec zaprzyjaźnionych osób oraz wyznawanych zasad
 • prawdomówność
 • problemy z ekspresją własnych uczuć i emocjiw niewerbalny sposób
 • brak umiejętności zabawy tematycznej

Specyficzne zainteresowania 

 • specyficzne wąskie oraz bardzo wciągające zainteresowania przybierające nieraz formę obsesji
 • w niektórych przypadkach skłonności te są rozwijane i mogą pomagać np. w znalezieniu pracy
 • bardzo często zainteresowania takie obracają się obecnie wokół komputerów, aparatów i kamer cyfrowych, itp. 

Trudności w myśleniu i akceptowaniu zmian 

 • zamiłowanie do życia  w uporządkowanym otoczeniu z ustalonymi schematami;
 • problemy w ocenie stopnia ważności wykonywanych czynności oraz w ocenie czasu potrzebnego na jejwykonanie
 • silna potrzeba skończenia raz rozpoczętego zadania
 • brak spontaniczności w eksplorowaniu nowych sytuacji

Problemy z kontaktem wzrokowym