Zespół CTB składa się ze specjalistów z zakresu psycholgii i pedagogiki specjalnej. Nauczyciele są wszechstronnie przygotowani do pracy ponieważ pracują z dzieckiem nad wszystkimi jego aktywnościami (obejmujemy dziecko terapią całościową). Nauczyciele prowadzący są odpowiedzialni za opracowanie programu terapii indywidualnej dostosowanej do potrzeb dziecka oraz za rejestracje postępów dziecka. Nauczycieli wspiera merytorycznie superwizor .Wspólnie z nauczycielami układa indywidualny program terapeutyczno - edukacyjny oraz czuwa nad właściwym przebiegiem terapii

 1. Patrycja Sznura -Certyfikowany terapeuta behawioralny. Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach oraz rewalidacja i terapia pedagogiczna. Jako matka dwóch małych córeczek czasu wolnego posiada niewiele, więc pasje dzieli z rodziną. Pasje te to wspólne czytanie i podglądanie przyrody. Certyfikowany  terapeuta behawioralny.
 2. Magdalena Kazimierska - jest pedagogiem specjalnym - ukończone studia w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach na kierunku oligofrenopedagogika oraz zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Na codzień pracuje w oddziale specjalnym w przedszkolu. Od wielu lat instruktorka ZHP i lubi słuchać Marka Grechutę:-)
 3. Barbara Olszewska –certyfikowany terapeuta behawioralny, pedagog specjalny w zakresie pedagogiki terapeutycznej (Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach), oligofrenopedogogiki (Akademia Pedagogiczna im KEN w Krakowie). Lubi dobrą kawę, kino, teatr oraz basen.
 4. Sylwia Napierała – oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego. Absolwentka: Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, kier. Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach, kier. Oligofrenopedagogika i metody korekcyjno-kompensacyjne.Lubi podróże i słońce, śmiech i dobrą zabawę oraz piosenkę literacką.Prywatnie – mama Martyny i Szymona.
 5. Olimpia Szarapow -certyfikowany terapeuta behawioralny,  pedagog specjalny z zakresu pedagogiki terapeutycznej (Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach) i terapii pedagogicznej z oligofrenopedagogiką (Uniwersytet Opolski). W wolnych chwilach podróżuje i spędza czas przy dobrej herbacie, czytając książki.
 6. Justyna Tkocz
 7. Anna Borówka- studia z tytułem magistra psychologii ukończone w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.Lubi przyrodę i poznawanie nowych ciekawych miejsc. Mama Alicji I Maksymiliana.C
 8. Katarzyna Gajdecka
 9. Natalia Tarabuła – Kamińska – oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji zintegrowanej. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Prywatnie – mama Julki. Lubi muzykę, teatr, kino, a także aktywny wypoczynek na łonie przyrody z rodziną oraz czytać, czytać, czytać wszystko i w dużych ilościach.

  10.Maja Grochowska - absolwentka studiów realizowanych w Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach pod opieką naukowo-dydaktyczną Akademii pedagogicznej w Krakowie o kierunku: pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki z informatyką w kształceniu specjalnym, jak również zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.Lubi  zagadnienia związane z tematyką opartą o pracę z dziećmi z problemami rozwojowymi.

   


Wyżej wymienieni tworzą zgrany zespół CTB. Od wielu lat pod moja superwizją pracują z dziećmi z autyzmem i z zespołem aspergera wg Stosowanej Analizy Zachowania. To ludzie z pasją , zaangażowani w swoją pracę, wykształceni i nadal podnoszący swoje kwalifikacje na wielu studiach podyplomowych i kursach.