Szkolenia organizowane przez CTB adresowane są pedagogów, psychologów, nauczycieli rodziców i opiekunów zajmujących się pracą z osobami z autyzmem. Celem szkoleń jest zapoznanie się z zasadami stosowanej analizy zachowania oraz praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy.

OFERTA SZKOLEŃ

1. Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. - szkolenie 3-stopniowe

Szkolenie adresowane jest do:

 • rad pedagogicznych szkół masowych oraz integracyjnych;
 • nauczycieli, terapeutów, nauczycieli wspomagających, pedagogów specjalnych, psychologów oraz rodziców zainteresowanych efektywnymi metodami edukacji i terapii osób z autyzmem;
 • osób ubiegających się o tytuł zawodowego terapeuty behawioralnego
Tematyka:
I blok
 • charakterystyka osób z autyzmem;
 • etapy diagnozy autyzmu;
 • diagnoza różnicowa (całościowe zaburzenia rozwojowe);
 • stosowana analiza zachowania jako nauka;
 • podstawowe zasady terapii behawioralnej;
 • kształtowanie systemu motywacyjnego.
 • strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi;
 • omówienie zachowań trudnych występujących u osób ze spektrum zaburzeń autystycznych;
 • analiza funkcjonalna zachowania;
 • zbieranie i analiza danych dotyczących trudnych zachowań;
 • plany aktywności i łańcuchy zachowań jako metody rozwijania samodzielności.
II blok
 • specyficzne metody rozwijające komunikowanie się, umiejętności społeczne oraz umiejętności przedszkolne i szkolne;
 • zasady budowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
 • zbieranie i analiza danych;
 • generalizacja zdobytych umiejętności;
 • zasady prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych;
 • integracja dzieci z autyzmem z dziećmi typowo rozwijającymi się;
 • rola „nauczyciela – cienia".

FORMA ZAJĘĆ: Wykłady, warsztaty
CZAS TRWANIA: 46 godzin dydaktycznych, 3 spotkania –sobota/niedziela lub 2 spotkania przez 3 dni.
LICZBA UCZESTNIKÓW: od 15 do 25
KOSZT SZKOLENIA: 700 zł od osoby

UWAGA: Zanim zapiszesz sie na to szkolenie wejdź na AKTUALNOŚCI. Jest tam zamieszczona informacja o terminach szkolenia oraz o tym jakie informacje umieścić w formularzu zgłoszeniowym.

2. Dzieci i młodzież z Zespołem Aspergera - zasady pracy w domu, przedszkolu i szkole.

 • ADRESAT: Pedagodzy szkolni, psycholodzy, nauczyciele, rodzice
 • CELE SZKOLENIA: zapoznanie się z podstawowymi założeniami Stosowanej Terapii Behawioralnej. Przedstawienie metod do pracy z uczniami z Zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole.
 • FORMA ZAJĘĆ: Wykłady, warsztaty
 • CZAS TRWANIA: 15 godzin dydaktycznych, –sobota/niedziela lub możliwe inne dwa dni
 • LICZBA UCZESTNIKÓW: od 15 do 25
 • KOSZT: 250zł zapisy mailowo z dopisem w tytule: Zespół Aspergera

3.Diagnoza osób niepełnosprawnych w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP_R

 • ADRESAT: pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy
 • CEL SZKOLENIA: umiejętnośc posługiwania się testem PEP_R
 • FORMA ZAJĘĆ: wykład, warsztaty
 • CZAS TRWANIA : 8 godz. dydaktycznych: sobota
 • LICZBA UCZESTNIKÓW: od 15 do 25 osób.
 • KOSZT: 150zł
 • UWAGA: Szkolenie możne odbyć się we wskazanej przez Państwa miejscowości - warunkiem jest zebranie grupy minimum 15 osób.
Zapisy mailowo z dopisem w tytule: PEP