Zapraszamy nauczycieli wspomagających oraz asystentów na szkolenie dotyczące roli Państwa w szkole i w przedszkolu w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera. Termin szkolenia 11.02.17

Miejsce szkolenia : GDAŃSK, ul. Obywatelska 1 ( koło Galerii Bałtyckiej)

zapisy on- line

czas :11.02.17

godz. 9-16

koszt : 300 zł

osoby prowadzące : superwizor SAZ Jowita Strzalińska

zapisy od 1.02.17r. na konto : 92 1140 2017 0000 4502 1300 5092 z dopiskiem

" nauczyciel wspomagający i asystent - GDAŃSK " uwaga: bardzo proszę dopisać miasto, ponieważ te samo szkolenie jest realizowane w innych miastach)

Tematyka szkolenia :

Tematyka szkolenia :

  1. Charakterystyka osób z autyzmem oraz z zespołem Aspergera
  2. Rola nauczyciela wspomagającego oraz asystenta w przedszkolu i w szkole
  3. Budowanie systemu motywacyjnego :

- indywidualny

- grupowy

  1. Strategie postępowania wobec uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera

- nauka kluczowych umiejętności potrzebnych w funkcjonowaniu  w przedszkolu i w szkole

- planowanie przestrzeni w sali przedszkolnej i klasie

- planowanie czasu wolnego ucznia przez ucznia

       5. Rozwijanie kompetencji społecznych

- nauka zabawy z rówieśnikami

- nauka rozumienia zasad społecznych wprowadzanych w klasie

- kształtowanie prawidłowych relacji społecznych na lekcji i na przerwie

Zapraszamy

lista uczestników:)

1. Izabela Kotuła

2.Jolanta Surczyńska

3.Martyna Wilczewska

4.Małgorzata Sadowska

5.Anna Piekarczyk

6. Anna Wojakowska

7. Arletta Kucharska

8.Marta Zienowska

9. Agnieszka Kobus

10. Klaudia Englert- Rayss

11. Katarzyna Molenda- Jankowska

12.Anna Leszczyńska

13.Alina Kłos

14.Karolina Dubieniecka