Zapraszamy nauczycieli wspomagających oraz asystentów na szkolenie dotyczące roli Państwa w szkole i w przedszkolu w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera.

Miejsce szkolenia : Gliwce, ul. Młyńska 3/3 I piętro

zapisy on- line

czas :8.10. 16 sobota

godz. 9-16

koszt : 300 zł

osoby prowadzące : Barbara olszewska, Anna Borówka, Olimpia Szarapow, Patrycja Sznura

zapisy od dzisiaj do 4.10.16 na konto : 92 1140 2017 0000 4502 1300 5092 z dopiskiem

" nauczyciel wspomagający i asystent - Gliwice "

Tematyka szkolenia :

Tematyka szkolenia :

  1. Charakterystyka osób z autyzmem oraz z zespołem Aspergera
  2. Rola nauczyciela wspomagającego oraz asystenta w przedszkolu i w szkole
  3. Budowanie systemu motywacyjnego :

- indywidualny

- grupowy

  1. Strategie postępowania wobec uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera

- nauka kluczowych umiejętności potrzebnych w funkcjonowaniu  w przedszkolu i w szkole

- planowanie przestrzeni w sali przedszkolnej i klasie

- planowanie czasu wolnego ucznia przez ucznia

       5. Rozwijanie kompetencji społecznych

- nauka zabawy z rówieśnikami

- nauka rozumienia zasad społecznych wprowadzanych w klasie

- kształtowanie prawidłowych relacji społecznych na lekcji i na przerwie

Zapraszamy

lista uczestników:)

1.Gerard Siekierski 

2.Piotr Kancik

3.Natalia Knap 

4. przedszkole Pociecha

5. przedszkole Pociecha

6. Przedszkole Pociecha

7. przedszkole Pociecha

8. przedszkole Pociecha

9. Natalia Kastelik

10. Magdalena Kosiorek

11. Agnieszka Janioł

12. Alicja Munsek

13. Agnieszka Kobusińska

14. Anna Michalska

15.Barbara Gola

16.Elżbieta Micor

17. Barbara Magier

18.Monika Jeleń