„Na autyzm należy patrzeć z szerszej perspektywy czasowej. Ponieważ to zaburzenie dotyka całości rozwoju umysłowego, jego objawy z konieczności zmieniają się z wiekiem. Niektóre cechy uwidoczniają się później, inne z czasem zanikają. Zmiany mogą być naprawdę poważne. Autyzm wpływa na rozwój, a rozwój – na autyzm."

U. Frith "Autyzm, wyjaśnienie tajemnicy" GWP 2008

 

Autyzm

Autyzm to głębokie zaburzenie rozwojowe, prawdopodobnie spowodowane uszkodzeniem centralnego układu nerwowego (CUN). Zaburzenie to po raz pierwszy zostało opisane przez amerykańskiego psychiatrę Leo Kannera. Autyzm wczesnodziecięcy definiowany jest na podstawie syndromów widocznych w zachowaniu. Początek zaburzeń występuje przed 36 miesiącem życia i jest często trudny do zdiagnozowania w pierwszych okresie rozwoju dziecka.

Osiowe objawy, triada nieprawidłowości wg Lorny Wing

  • Poważne zaburzenia w zachowaniach społecznych
  • Poważne zaburzenia w rozwoju komunikacji
  • Sztywny i ograniczony repertuar zachowań, rutyny